PIXTALANDIRMA

Pıxtalandırmaq”dan f.is.
PIÇILTILI
PIXTALANDIRMAQ

Digər lüğətlərdə