PIXTALANDIRMAQ

bax pıxtalaşdırmaq.
PIXTALANDIRMA
PIXTALANMA

Digər lüğətlərdə