PIXTALANMA

Pıxtalanmaq”dan f.is.
PIXTALANDIRMAQ
PIXTALANMAQ

Digər lüğətlərdə