PIXTALANMAQ

bax pıxtalaşmaq.
PIXTALANMA
PIXTALAŞDIRMA

Digər lüğətlərdə