PƏH-PƏH

bax bəh-bəh.
[Hacı Məhəmmədəli:] Pəh-pəh, pəh! Maşallah olsun doktor cənablarının elminə. C.Məmmədquluzadə.
[Sultan bəy:] Bəli! Sultan bəyin qızı bir gədəyə aşıq olubdur, pəh-pəh, pəh! Ü.Hacıbəyov.

PƏDƏRŞAHLIQ
PƏHLƏVAN

Digər lüğətlərdə