PƏHLƏVAN

çox güclü adam; qəhrəman, igid.
PEYMANƏ
PƏHLİVAN

Digər lüğətlərdə