PƏHLƏVANİ

bax qəhrəmani.
PƏHLƏVAN
PƏHLƏVANLAŞMA

Digər lüğətlərdə