PƏLLƏMƏ

Pəlləmək”dən f.is.
PƏLƏNGLİK
PƏLLƏMƏK

Digər lüğətlərdə