PƏLLƏMƏK

f. məh. İşə maneçilik törətmək, pəl vurmaq, pəl qatmaq.
PƏLLƏMƏ
PƏLMƏ

Digər lüğətlərdə