PƏLMƏLƏNMƏK

f. məh. Rəngləri çıxaraq bir-birinə qarışmaq, ala-bula olmaq.
Xalıların, cecimlərin … və döşəklərin boyaları birbirinə qarışaraq pəlmələnmişdi. Çəmənzəminli.

PƏLMƏLƏNMƏ
PƏLTƏK

Digər lüğətlərdə