PƏNAHLANMA

Pənahlanmaq”dan f.is.
PƏNAHGAH
PƏNAHLANMAQ

Digər lüğətlərdə