PƏNCƏLƏŞMƏ

Pəncələşmək”dən f.is.

Sinonimlər (yaxın mənalı sözlər)

  • PƏNCƏLƏŞMƏ tutaşma — dalaşma — vuruşma — çəkişmə
PƏNCƏLƏMƏK
PƏNCƏLƏŞMƏK

Digər lüğətlərdə