PƏNCƏRƏÜSTÜ

is. Pəncərənin üst tərəfinə vurulan taxta və ya qoyulan iri daş. Pəncərəüstünü yonmaq.
PƏNCƏRƏSİZ
PƏNCƏÜZGƏCLİLƏR

Digər lüğətlərdə