PƏNCƏRƏLİ

sif.
1. Pəncərəsi olan.
Bu, qaya içində salınmış, qabağında kiçik daş səkisi olan, torpaq damlı, kiçikcə pəncərəli, bir qapıcığazlı daxma idi. Ə.Əbülhəsən.

2. dan. Pəncərəsi olan; fasiləli (bax pəncərə 2-ci mənada). Pəncərəli dərs cədvəli.
PƏNCƏRƏALTI
PƏNCƏRƏSİZ

Digər lüğətlərdə