PƏNCƏRƏSİZ

sif. Pəncərəsi olmayan.
[Almaz Camala:] Burada nə var? Uçuq-sökük daxmalar, pəncərəsiz, işıqsız komalar. C.Cabbarlı.

PƏNCƏRƏLİ
PƏNCƏRƏÜSTÜ

Digər lüğətlərdə