PƏRƏSTARLIQ

is. Baxma, himayəçilik, himayə etmə, pərəstar olma.
□ Pərəstarlıq etmək – bax pərəstar olmaq (“pərəstar”da).
Ancaq Səfdərin bacısı Reyhan xanım naxoşa pərəstarlıq edirdi. T.Ş.Simurq.

PƏRƏSTAR
PƏRƏSTİŞ

Digər lüğətlərdə