PƏRDƏARASI

sif. Pərdələr arasında olan (bax pərdə 3-cü mənada). Pərdəarası fasilə.
PƏRDƏ-PƏRDƏ
PƏRDƏLƏMƏ

Digər lüğətlərdə