PƏRDƏLƏNMƏ

Pərdələnmək”dən f.is.
PƏRDƏLƏMƏK
PƏRDƏLƏNMƏK

Digər lüğətlərdə