PƏRDİLƏMƏ

Pərdiləmək”dən f.is.
PƏRDİ
PƏRDİLƏMƏK

Digər lüğətlərdə