PƏRDİLİK

sif. Pərdi üçün yarar, pərdi üçün yonulub hazırlanmış. Pərdilik şalban.
// İs. mənasında. Pərdilik kəsmək.
PƏRDİLƏMƏK
PƏRƏ

Digər lüğətlərdə