PƏRGARLAŞMAQ

f. Ustalaşmaq, mahirləşmək, bişmək, məharət qazanmaq. İşdə pərgarlaşmaq.
– Və o gündən … zenit topları düşmən tanklarını yandırmaqda pərgarlaşmağa başladı. Ə.Əbülhəsən.

PƏRGARLAŞMA
PƏRGARLIQ

Digər lüğətlərdə