PƏSDƏN

PƏSDƏN ..Qəribsəyib arabir; Uşaq oxuyur pəsdən (Ə.Kərim); ASTADAN Bu vaxt həyətdə uşaq; Oxuyurdu astadan (Ə.Kərim); ALÇAQDAN, YAVAŞCADAN.

PƏRVİN
PƏSƏR

Digər lüğətlərdə