PABBABACI

(Ucar)
şanapipik. – Pabbabacı çəmənniyə qommuşdu
ÖZYANNAN
PABEDA