PABEDA

(Salyan)
kəlağayı növü adı. – Pabeda kəlağayısı hava rəngundə olur, künclərində də quş şəkli
PABBABACI
PAÇABƏND