PADŞAHPƏRƏSTLİK

is. Padşah üsuliidarəsinə tərəfdar olma, onu yeganə dövlət üsulu kimi qəbul etməkdən ibarət mürtəce siyasi cərəyan.
PADŞAHPƏRƏST
PADŞAHYANA

Digər lüğətlərdə