PADŞAHYANA

sif. köhn. Padşaha layiq, padşahlarda olduğu kimi; şahanə.
Kişi gedib bazardan bir dəst padşahyana libas aldı… (Nağıl).

PADŞAHPƏRƏSTLİK
PADZƏHƏR

Digər lüğətlərdə