PAPAQLAMAQ

f. İri-iri parçalar şəklində, lopa-lopa yağmaq (qar haqqında).
Dünəndən başlayan qalın qar papaqlayır, yer üzünü qaplayırdı. S.Rəhimov.

PAPAQLAMA
PAPAQLANMA

Digər lüğətlərdə