PASSMAN

n (pl -men) fərqlənməyən təqaüd və ya diplom alan tələbə

PASSLESS
PASSOVER