PAXLALIQ

is. Paxla əkilmiş yer, paxla tarlası. Paxlalığı suvarmaq.
PAXLALI
PAXLALILAR

Digər lüğətlərdə