PAYING

paying1

n ödəniş, ödəmə, vermə (muzdu, haqqı); place of ~ ödəniş yeri; term of ~ ödəniş / ödəmə müddəti

paying2

adj gəlirli, qazanclı, sərfəli; It was a very paying business Bu çox sərfəli / gəlirli iş idi

PAYABLE
PAYING CAPACITY