PERIPATETIC

adj gəzən, səyyar, avara; ~ music teacher səyyar musiqi müəllimi

PERIODICALLY
PERIPHERIAL