PİLƏKLƏMƏ

Piləkləmək”dən f.is.
PİLƏK
PİLƏKLƏMƏK

Digər lüğətlərdə