PİLƏKLƏMƏK

f. Düymələmək, piləkləri bağlamaq. Donu piləkləmək.
PİLƏKLƏMƏ
PİLƏKLİ

Digər lüğətlərdə