PİLTƏLƏMƏ

Piltələmək”dən f.is.
PİLTƏ
PİLTƏLƏMƏK

Digər lüğətlərdə