PİNCLƏMƏ

Pincləmək”dən f.is.
PİNC
PİNCLƏMƏK

Digər lüğətlərdə