PLANŞÉT

[ fr. ]
1. geod. Çertyoj kağızını sərib üstündə işləmək üçün dördbucaq xüsusi taxta lövhə.
Planşetlərin qar kimi ağ üzündə incə xətlərlə müxtəlif işarələr çəkilməyə başlanmışdı. Ə.Əbülhəsən.

2. geod. Geodezik planaalma nəticəsində tərtib olunmuş plan. Sahənin planşeti.
3. Xəritə qoymaq üçün şəffaf yastı çanta. Xəritəni planşetə qoymaq.
PLANSIZLIQ
PLANTÁSİYA

Digər lüğətlərdə