PLANERİST

[ fr. ] bax planerçi.
[Reyhan:] Bir dəfə Şamxordan, planeristlər yarışından bizi Bakıya apardılar. Mir Cəlal.

PLANERÇİLİK
PLANERİ́ZM

Digər lüğətlərdə