POLADƏRİTMƏ

sif.is. Polad əritmək üçün olan, polad əridilən. Poladəritmə sənayesi.
POLADƏRİDƏN
POLADI

Digər lüğətlərdə