PRESLƏMƏ

Presləmək”dən f.is.
PRES
PRESLƏMƏK

Digər lüğətlərdə