PRESLƏMƏK

f. Preslə basmaq, sıxmaq, təzyiq etmək; preslə işləmək, hazırlamaq; pres vasitəsilə emal etmək.
PRESLƏMƏ
PRESLƏNMİŞ

Digər lüğətlərdə