PRESLƏNMİŞ

f.is. Pres vasitəsilə sıxılmış, basılmış. Preslənmiş pambıq. Preslənmiş karton.
PRESLƏMƏK
PRESLƏYİCİ

Digər lüğətlərdə