PULSUZLAMA

Pulsuzlamaq”dan f.is.
PULSUZ-PARASIZ
PULSUZLAMAQ

Digər lüğətlərdə