PUNKTİRLƏMƏK

f. Punktir çəkmək, punktirlə işarə etmək.
PUNKTİRLƏMƏ
PUNŞ

Digər lüğətlərdə