QEYDKEŞ

ə. və f. 1) qeydə qalan, qayğı çəkən; 2) diqqətli.

QEYDİ
QEYR

Digər lüğətlərdə