QİBTƏ

ə. 1) həsəd; özgəsində olan gözəl xassəni, vardövləti arzulama; 2) sevinc, məmnuniyyət.

QİBT
QİBTƏAVƏR

Digər lüğətlərdə