QİSSƏ

ə. 1) hekayə; povest; novella; 2) hadisə, əhvalat; 3) qısa.

QİSMƏT
QİSSƏDAN

Digər lüğətlərdə