RÖVNƏQLƏNDİRMƏK

f. bax rövnəq vermək (“rövnəq”də).
RÖVNƏQLƏNDİRMƏ
RÖVNƏQLƏNMƏ

Digər lüğətlərdə