RÖVNƏQLƏNMƏ

Rövnəqlənmək”dən f.is.

Sinonimlər (yaxın mənalı sözlər)

  • RÖVNƏQLƏNMƏ bəzənmə — zinətlənmə — parlama — gözəllənmə
RÖVNƏQLƏNDİRMƏK
RÖVNƏQLƏNMƏK

Digər lüğətlərdə