RÜCAH

rücah olmaq – rast gəlmək.

Dilimizdə ürcah olmaq şəklində işlənir.

– ... oğul, sən de görüm, harada gördün qızı və nə təhər rücah oldun(“Sam şahzadə”)

                                                                         *

Mənə rücah oldu aləm-vağyadə,

Pirimin dəstindən nuş etdim badə.

                                        (“Sam şahzadə”)

RUZUNUZ GÖYDƏN YAĞSIN, YERDƏ BİTSİN
SABUTA