SABUTA

Göyərçin.

Müqayisə et: kəbutər (göyərçin).

Gördü ki, burada o qədər ahu, sabuta var ki, gəl görəsən. (“Leyli və Məcnun”)

RÜCAH
SADAĞA